Eğitim Anlayışımız
Eğitim Anlayışımız

Okulumuzda; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Bakanlığımızca belirlenen okul öncesi eğitim programı uygulanmaktadır.

Regio Emilia Yaklaşımı

1970’lerden bu yana anaokulları ve üniversitelerin işbirliği ile rafine edilmiş başarılı bir etkin öğrenme yöntemidir. Bu yöntemin en önemli özelliği; çocuğun istenilen yeteneklerini geliştirebileceği, özenle düzenlenmiş bir ortam sunmasıdır. Ortam; çocuğun farklı kişiler arasında ilişki kurması , hoş bir çevre yaratması, değişimler, etkinlikler ve alternatifler sunması, sosyo-etkin-bilişsel öğrenmenin gelişmesi için potansiyel sağlaması açısından çok önemlidir. Hatta Reggio Emilia okullarında ortam (fiziksel ve sosyal ortam) öğrenmenin kendisidir. Ortam; çocuğun değişik deneyimler yaşayabileceği bir şekilde özenle düzenlenmektedir ve önceden planlanmış grup çalışmaları-atölyeleri (mevcut çocukların ilgi alanları doğrultusunda belirlenmiş) ile çocuğun çevre ile ilgili yeni etkileşimler kurması sağlanmaktadır.

Reggio Emilia yönteminde herkese uygulanan sabit program yoktur. Her çocuğa özel, çocuğun içindeki potansiyeli çıkarmaya yönelik program uygulanır.

Reggio Emilio yönteminde öğretmen, bilgi verici değil, çocuğun yanında yardımcı araştırmacı/öğrenen konumundadır. Asıl görevi; öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde dinlemek, incelemek, soru sormak, grubu yönlendirmek, düşünmeyi dürtüklemek bazen bilinçli olarak olayları provoke etmektir.

Reggio Emilia yaklaşımında aileler eğitimin öğretim etkinliklerinde aktif rol oynarlar. Reggio Emilia okullarında ebeveyinler içinde çeşitli konularda eğitim programları vardır.

Çoklu Zeka Kuramı